Kasper Uoti

Prezes Zarządu Muurla Poland Sp. z o.o.

Email: info.pl@muurla.com

Julia Uoti

Czlonek Zarządu Muurla Poland Sp. z o.o.

Email: info.pl@muurla.com

Natalia Kulaszyński

Dyrektor Zarządzająca

Email: natalia.kulaszynski.pl@muurla.com

Tel.: +48 798 496 334

Ewa Borowska

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i administracji

Email: ewa.borowska.pl@muurla.com

Tel.: +48 518 559 606

Powrót
Zobacz jak to robimy

Pierwsza huta szkła Muurla powstała
w 1974 roku.

Zobacz jak to robimy